Jak dbamy o jakość kontekstu, przy którym wyświetlane są reklamy?

Jak dbamy o jakość kontekstu, przy którym wyświetlane są reklamy?

W ostatnich dniach w internecie pojawiło się wiele informacji dotyczących reklamowania się marek na stronach i w mediach społecznościowych. Coraz więcej firm przykłada wagę do kontekstu reklamowego, przy którym wyświetlane są reklamy.Jak informują wirtualnemedia.pl:

Vodafone usunie reklamy ze wszystkich stron związanych z publikowaniem treści zawierających mowę nienawiści oraz tych, które zamieszczają w sieci fałszywe informacje (tzw. fake news).Serwis YouTube zapowiedział wydawcom, że publikowane przez nich treści o charakterze hejterskim i ekstremistycznym nie będą zarabiać na reklamach, bowiem w towarzystwie takich materiałów przekaz reklamowy nie będzie obecny.(źródło)

W ViralSeed dbamy o jakość kontekstuPracownicy ViralSeed już na etapie weryfikacji stron, blogów i profili w mediach społecznościowych dbają o to, aby wyświetlane reklamy nie ‘uderzały’ w wizerunek marek:

 • każda strona czy profil social media wydawcy jest ręcznie weryfikowana i akceptowana,
 • kody emisyjne mają blokadę na umieszczanie ich na innych domenach/subdomenach niż zaaceptowana
 • co jakiś czas robione są powtórne weryfikacje stron,
 • system ma dodatkowe alerty administracyjne odnośnie dziwnych zachowań na playerach,
 • wszystkie zachowania odbiegające od normy logujemy.


Każda strona/profil wydawcy musi być zgodna z TOS naszej platformy.Punkty regulaminu dotyczące jakości:

“20. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji lub usunięcia treści, których charakter może naruszać postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje, w szczególności gdy zawierają elementy:

 • powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,
 • o charakterze rasistowskim,
 • o charakterze pornograficznym lub erotycznym,
 • noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
 • naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
 • szkodzące dobremu imieniu lub wizerunkowi Usługodawcy lub osób trzecich, wprowadzające w błąd Usługobiorców.21. Usługodawca zastrzega prawo do zawieszenia Konta Usługobiorcy w przypadku wykrycia naruszeń postanowień, o których mowa w niniejszym rozdziale.”oraz

“17. Wydawca jest zobowiązany do:

 • utrzymywania strony internetowej, bloga lub profilu w portalu społecznościowym wraz z Powierzchnią Emisyjną i udostępniania jej użytkownikom sieci Internet przez okres obowiązywania Umowy.
 • przestrzegania by na stronach internetowych nie były zamieszczane treści sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, wspierające wymianę plików, które pozwalają na ściąganie treści trudnych do zweryfikowania jako oryginalne, zasadami współżycia społecznego, naruszające prawa lub dobra osobiste innych osób, w tym treści o charakterze erotycznym, naruszające uczucia religijne, wulgarne, szerzące nietolerancję na tle rasowym, narodowościowym, religijnym, politycznym lub orientacji seksualnej oraz innym.
 • powstrzymania się od stosowania praktyk niedozwolonych w celu uzyskania wynagrodzenia, w szczególności stosowania sztucznego ruchu na swoich stronach zgłoszonych za pośrednictwem Serwisu, także przy użyciu oprogramowania oraz z udziałem osób trzecich.18. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie do dokonania ponownej weryfikacji stron Wydawcy, czego skutkiem może być cofnięcie akceptacji dla danej strony.”

promocja filmu na YouTube

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X