Remarketing video na Instagramie

Remarketing video na Instagramie

Od niedawna w facebookowym Power Editor/Facebook Ads można wyznaczyć grupę odbiorców w oparciu o dane z filmów dodanych na Instagramie.
Remarketing video to po prostu wyświetlanie reklam osobom, które obejrzały twoje video na Instagramie.


Jak przygotować remarketing z video na Instagramie?

Na codzień pracuję z Power Editorem, więc screeny zamieszczone w tym artykule pokazują funkcje dostępne w Power Editorze. W Facebook Ads (Menedżerze reklam) mogą się one nieco różnić.


1. Aby stworzyć reklamę na podstawie osób, które wyświetliły Twoje video na Instagramie, należy stworzyć grupę niestandardowych odbiorców. W tym celu kliknnij w Power Editorze: Grupy-> Grupy Odbiorców.


Uwaga: Jeżeli dotąd nie tworzyłeś(aś) żadnych grup odbiorców, zamiast menu rozwijanego pojawi się przycisk Utwórz grupę niestandardowych odbiorców. Wszystkie inne elementy pozostaną takie same.

2. Wybieramy Aktywność3. W kolejnym oknie Film4. W polu Aktywność wybierz typ zawartości, której chcesz użyć do utworzenia grupy odbiorców.
Masz do wyboru 6 akcji:
– osoby, które obejrzały przynajmniej 3 sekundy Twojego filmu,
– osoby, które obejrzały przynajmniej 10 sekund Twojego filmu,
– people, who have watched at 25% your video
– people, who have watched at 50% your video
– people, who have watched at 75% your video
– people, who have watched at 95% your video5. Kliknij opcję Wybierz filmy… -> z menu rozwijanego opcję Strona na Facebooku, Profil firmowy na Instagramie lub Kampania.

Jeżeli zaznaczasz Strona na Facebooku/Profil firmowy na Instagramie, wybierz stronę/profil firmowy i zaznacz pole obok filmu z tej strony/profilu. Możesz użyć wielu filmów z wielu stron dla jednej grupy odbiorców.


Uwagi:
– Jeżeli chcesz dotrzeć do osób, które obejrzały np. 50% filmu i wybierzesz wiele filmów, wyszukamy osoby, które obejrzały co najmniej 50% któregokolwiek z tych filmów, a nie co najmniej 50% każdego filmu.

– Nawet po wskazaniu filmu w kampanii, osoby w grupie odbiorców zostaną wybrane spośród wszystkich widzów filmu, a nie tylko tych, którzy obejrzeli film w ramach wybranej kampanii.


6. Po zakończeniu, kliknij opcję Zatwierdź. W polu „W ciągu ostatnich” wpisz liczbę dni, z których Facebook pobierze wyświetlenia.


7. Nazwij grupę odbiorców i w razie potrzeby dodaj do niej opis. Kliknij Zapisz. Gotowe!
Korzystając z grup niestandardowych odbiorców, możesz przypomnieć się reklamami odbiorcom, którzy podjęli takie działania związane z video na Instagramie.
Przygotowane grupy można też użyć jako źródła do utworzenia grupy podobnych odbiorców. W ten sposób znajdziesz osoby o cechach podobnych do osób, które były aktywne w związku z treściami video na Instagramie.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X